Young beautiful woman with a newborn baby after birth

„Każdy ma swoją mamę” to kampania propagująca karmienie naturalne i inne formy zdrowego żywienia noworodków.

Kampania realizowana jest w ramach projektu: „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”

Aktualności

Nawał pokarmu jest to stan fizjologiczny, przejściowy, który świadczy o prawidłowo rozwijającej się laktacji.

CZYTAJ DALEJ

Karmienie piersią dziecka chorego może nieść ze sobą różnego rodzaju trudności związane z naturalnym karmieniem.

CZYTAJ DALEJ

Jest to metoda opieki polegająca na trzymaniu dziecka w kontakcie „skóra do skóry”.

CZYTAJ DALEJ

Najczęstszą przyczyna bolesności i uszkodzenia brodawek jest nieprawidłowy sposób karmienia

CZYTAJ DALEJ

Jeżeli dziecko ssie prawidłowo, efektywnie i odpowiednio często, to laktacja utrzymuje się na odpowiednim do swoich potrzeb poziomie i odciągnie pokarmu jest zbędne.

CZYTAJ DALEJ

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200