Wczesna diagnoza.

Pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych chorób i wad oraz na natychmiastowe ich leczenie oraz rehabilitację.

Właściwa opieka

Obejmuje zarówno kobietę, jak i dziecko. Chroni życie płodu oraz monitoruje stan zdrowia matki.

Zdrowe dziecko

Odpowiednie badania oraz opieka podczas trwania ciąży, zwiększają szansę na urodzenie zdrowego dziecka.

O projekcie

 • 28.10.2014 podpisanie umowy w sprawie Projektu „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”
 • Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Całkowita wartość Projektu wynosi 11 307 683,00PLN
 • Zakończenie prac związanych z projektem planowane jest na kwiecień 2016 roku

Nasze kampanie

 • Każdy ma swoją mamę

  Każdy ma swoją mamę

  „Każdy ma swoją mamę” to kampania propagująca karmienie naturalne i inne formy zdrowego żywienia noworodków.

 • Planuj i wychowuj świadomie

  Planuj i wychowuj świadomie

  „Planuj i wychowuj świadomie” – to kampania promująca podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie dbałości o zdrowie matki i dziecka, oraz prawidłowy rozwój ciąży i niemowlęcia,

 • Szkoła rodziców

  Szkoła rodziców

  Szkoła rodziców” to kompleksowa kampania składająca się z 3 różnych projektów: „Objazdowa szkoła rodziców”; „Mama solo”; „Klub rodziców maciupków”

 • Program profilaktyczny

  Program profilaktyczny

  „Badania dla kobiet poniżej 35 roku życia pod kątem wrodzonych wad płodu”

  „Szczepienia przeciwko HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego, który może wywołać raka szyjki macicy”

Aktualności

H2

Текст

Продоження тексту

Pokies online casino

The Pokies Casino

stands as a vibrant hub of entertainment, pulsating with the thrill of electronic gaming machines. Nestled within its walls, rows of sleek and colorful poker machines beckon players with promises of luck and excitement.

About The Pokies

Upon entering The Pokies Casino

one is greeted by the symphony of spinning reels, accompanied by the occasional victorious jingle as players celebrate their wins. The atmosphere buzzes with anticipation, each machine hosting a different game and offering its unique blend of challenges and fortunes.