prawastrona

Projekt: „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”

Dnia 28 października 2014r. Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” – Pani Danuta Śliwa podpisała umowę nr 017/190/7/MF EOG NMF-2014-00-409-1068 w sprawie Projektu “„Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Całkowita wartość Projektu wynosi 11 307 683,00PLN w tym:

9 046 147,00 PLN – środki Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

2 261 536,00 PLN – wkład własny.

Zakończenie prac związanych z projektem planowane jest na kwiecień 2016 roku.

Projekt obejmuje:

CZĘŚĆ INWESTYCJNĄ

  • Rozbudowę i wyposażenie pawilonu położniczo-ginekologicznego o Oddział Patologii Ciąży oraz przebudowę i remont przyległych pomieszczeń,

wizualizacja 3

CZĘŚĆ NIEINWESTYCJNĄ

Program w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej obejmujący:

  1. Kampanię „Każdy ma swoją mamę ” – kampania propagująca karmienie naturalne i inne formy zdrowego żywienia noworodków,

  2. Kampanię „Planuj i wychowuj świadomie” – podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie dbałości o zdrowie matki i dziecka, oraz prawidłowy rozwój ciąży i niemowlęcia,

  3. Szkołę rodziców:

- „Objazdowa szkoła rodziców”- edukacja zdrowotna dla przyszłych rodziców z terenów wiejskich

- „Mama solo” – edukacja zdrowotna dla kobiet z domu samotnej matki

- „Klub rodziców maciupków” – fachowe poradnictwo dla rodziców wcześniaków

  • Program profilaktyczny:

- „Badania dla kobiet poniżej 35 roku życia pod kątem wrodzonych wad płodu

- „Szczepienia przeciwko HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego, który może wywołać raka szyjki macicy

Projekt w swoim założeniu oferuje usługi medyczne mieszkańcom Pomorza Zachodniego, w tym w szczególności z ośmiu gmin z podregionu szczecińskiego tj. Gminy Goleniów, Nowogard, Osina, Przybiernów, Chojna, Widuchowa, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo.

Realizacja Projektu ma na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności usług medycznych w zakresie Patologii Ciąży, poprawę opieki perinatalnej oraz profilaktykę i promocję zdrowia w podregionie szczecińskim.

Jako element długofalowej polityki Szpitala projekt jest komplementarny do zrealizowanego projektu pn.:” Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji pawilonu 2B”, który przyczynił się do utworzenia nowoczesnego, komfortowego kompleksu Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowego oraz realizowanego obecnie projektu inwestycyjnego „Rozbudowa szpitala dziecięcego SPSZOZ ”Zdroje” – Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki na Kobietą i Dzieckiem”.