DSC09489

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Dnia 22 kwietnia 2015 roku, w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę pawilonu położniczo – ginekologicznego o część oddziału patologii ciąży w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Szpital realizuje projekt pn. „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”.

Wmurowania kamienia dokonali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii Jan Antoni Kubiak, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Marcin Marciński, dyrektor szpitala “Zdroje” – pani Danuta Śliwa, dr Andrzej Niedzielski – ordynator oddziału położnictwa i ginekologii oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych, firmy Budimex – Jarosław Sak.

Wmurowanie kamienia węgielnego daje początek realizacji tzw. części Twardej projektu.,

w wyniku której już w kwietniu 2016 roku uruchomiony zostanie spełniający wysokie, światowe standardy oddział patologii ciąży (będący częścią oddziału położnictwa i ginekologii) z 16 łóżkami, poradnia patologii ciąży oraz szkoła rodzenia.

Część twarda projektu obejmuje rozbudowę pawilonu położniczo-ginekologicznego o oddział patologii ciąży oraz przebudowę i remont przyległych pomieszczeń. Ta część zawiera również dostawę i montaż wyposażenia technologicznego.

Rozbudowa pawilonu polegać będzie na rozbudowie kondygnacji parterowej istniejącego łącznika oraz nadbudowaniu nad rozbudowaną częścią jednej dodatkowej kondygnacji. W wyniku zrealizowania inwestycji powstaną nowoczesne pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.550 m2.

Na piętrze rozbudowanego pawilonu ulokowany zostanie oddział patologii ciąży, w ramach którego zaprojektowane zostały pokoje jedno- i dwułóżkowe, każdy z własnym węzłem sanitarnym.

Na oddziale przebywać będzie mogło jednocześnie 16 pacjentek.

Na parterze pawilonu zlokalizowana zostanie poradnia patologii ciąży z nowocześnie wyposażonymi gabinetami, pokojem badań KTG oraz gabinetem diagnostycznym USG. Dodatkowo na kondygnacji parteru zlokalizowana zostanie szkoła rodzenia, w której jednocześnie będzie mogło ćwiczyć 12 kobiet spodziewających się dziecka wraz z partnerami.

Na kondygnacji piwnic zaprojektowana została wentylatornia oraz ciąg komunikacyjny.

Koszt tej części projektu to blisko 8 mln. zł. –  w tym m.in.:

· roboty budowlane  – 5, 73 mln. zł.

· wyposażenie – 2,12 mln. zł.

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200